Wood, crafts and music

Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve,…

Sorbus aria

Years ago I played with a spalted log of a whitebeam tree (Sorbus aria). Not so impressive wood by its hardness, but visually appealing.

“Belokranjske dude” – rekonstrukcija glasbil iz Metliškega muzeja

V letu 2014 sta bili na pobudo KUD Oton Župančič iz Vinice po sto letih premora izdelani repliki glasbil iz muzeja. Čeprav se zvočni zapisi igranja, ki bi jih zanesljivo lahko povezali z glasbiloma iz muzeja, niso ohranili, hrani Glasbenonarodnopisni inštitut nekatere posnetke igranja na piščali dvojnice in primere petja, ...

Tying a bagpipe bag in one-two-three

Here are some pictures of a mih bagpipe I’ve made years ago. After finishing the wooden parts comes the assembling part. Images tell more than a thousands of words.

Scroll to Top