Crafts and music

Crafts and music

“Belokranjske dude” – rekonstrukcija glasbil iz Metliškega muzeja

V letu 2014 sta bili na pobudo KUD Oton Župančič iz Vinice po sto letih premora izdelani repliki glasbil iz muzeja. Čeprav se zvočni zapisi igranja, ki bi jih zanesljivo lahko povezali z glasbiloma iz muzeja, niso ohranili, hrani Glasbenonarodnopisni inštitut nekatere posnetke igranja na piščali dvojnice in primere petja, ki pripadajo isti belokranjski glasbeni tradiciji.