Posted in Music and crafts

Bagpipes of White Carniola (plum, pear and cherry wood)

Two bagpipe types of White Carniola (Bela krajina, Slovenija). Plum, pear and cherry. Made in 2016 and 2018.

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Razmišljanja k rekonstrukciji glasbil iz Belokranjskega muzeja – pol desetletja kasneje

  Predstavitev rekonstrukcije glasbil iz metliškega muzeja, ki sem ju v letu 2014 izdelal za FS Oton Župančič iz Vinice, je pri nekaterih posameznikih sprožila dvome in polemike, tako glede same primernosti tonskega niza glasbil, izbrane osnovne intonacije, kot tudi predstavljenega možnega načina igranja ter prilagoditve znanih belokranjskih melodij temu tonskemu nizu, ki jih je v okviru projekta za FS Vinica pripravil in predstavil Marino Kranjac. Veliko vprašanj, ki se pri tem pojavljajo, je bilo pojasnjenih in argumentiranih že v predstavitvenem članku, ki sva ga v letu 2015 pripravila z Marinom za Folklornik, zato v nadaljevanju dodajam zgolj pojasnila in…

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Bagpipe of Northern Čičarija (plum and cherry wood)

A reconstruction of a “mih” bagpipe of Golac village, based on a preserved chanter fragment, displayed in the Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Continue Reading...