Posted in Music and crafts

Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Bagpipe of Northern Čičarija (plum and cherry wood)

A reconstruction of a “mih” bagpipe of Golac village, based on a preserved chanter fragment, displayed in the Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Continue Reading...