Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj

Read More

Mih Bagpipe from Čičarija

A reconstruction of a “mih” bagpipe from Golac, following a single preserved chanter fragment, kept in Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Read More