White Carniolan Diple Bagpipe

A diple bagpipe chanter – an example of one of the two known types of diple chanters of White Carniola (Bela krajina). The instrument is and most likely has been played “parallely” with each hands covering toneholes on its own bore, using the same

Read More

Mih Bagpipe from Čičarija

A reconstruction of a “mih” bagpipe from Golac, following a single preserved chanter fragment, kept in Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Read More

Belokranjske dude – rekonstrukcija glasbil iz Metliškega muzeja

V letu 2014 sta bili na pobudo KUD Oton Župančič iz Vinice po dvesto letih premora izdelani repliki glasbil iz muzeja. Čeprav se zvočni zapisi igranja, ki bi jih zanesljivo lahko povezali z glasbiloma iz muzeja, niso ohranili, hrani Glasbenonarodnopisni inštitut nekatere posnetke igranja na piščali dvojnice in primere petja, ki pripadajo isti belokranjski glasbeni tradiciji.

Read More