Posted in Music and crafts

Bagpipes of White Carniola (plum, pear, cherry and maple wood)

Three chanters of White Carniola diple bagpipes, I made them in 2016, 2018 and 2019. All photos (C) 2019 Tomaž Furlan

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Razmišljanja k rekonstrukciji glasbil iz Belokranjskega muzeja – pol desetletja kasneje

  Predstavitev rekonstrukcije glasbil iz metliškega muzeja, ki sem ju v letu 2014 izdelal za FS Oton Župančič iz Vinice, je pri nekaterih posameznikih sprožila dvome in polemike, tako glede same primernosti tonskega niza glasbil, izbrane osnovne intonacije, kot tudi predstavljenega možnega načina igranja ter prilagoditve znanih belokranjskih melodij temu tonskemu nizu, ki jih je v okviru projekta za FS Vinica pripravil in predstavil Marino Kranjac. Veliko vprašanj, ki se pri tem pojavljajo, je bilo pojasnjenih in argumentiranih že v predstavitvenem članku, ki sva ga v letu 2015 pripravila z Marinom za Folklornik, zato v nadaljevanju dodajam zgolj pojasnila in…

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Istrian mih bagpipe chanter

An Istrian mih chanter. From a rough wooden blank to its final shape. Made in 2013.

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

White Carniolan Bagpipe (plum and walnut wood)

A bagpipe chanter – one of the two known types of diple chanters of White Carniola (Bela krajina, Slovenia). The instrument is and most likely has originally been played with each hand covering the toneholes on its own bore, using the same

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Bagpipe of Northern Čičarija (plum and cherry wood)

A reconstruction of a “mih” bagpipe of Golac village, based on a preserved chanter fragment, displayed in the Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Sorbus aria

Years ago I played with a spalted log of a whitebeam tree (Sorbus aria). Not so impressive wood by its hardness, but visually appealing.

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Belokranjske dude – rekonstrukcija glasbil iz Metliškega muzeja

V letu 2014 sta bili na pobudo KUD Oton Župančič iz Vinice po sto letih premora izdelani repliki glasbil iz muzeja. Čeprav se zvočni zapisi igranja, ki bi jih zanesljivo lahko povezali z glasbiloma iz muzeja, niso ohranili, hrani Glasbenonarodnopisni inštitut nekatere posnetke igranja na piščali dvojnice in primere petja, ki pripadajo isti belokranjski glasbeni tradiciji.

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

White Carniolan diple chanter (walnut and limewood)

A White Carniolan (Bela krajina, Slovenija) diple chanter made of lime wood I made in 2014. The wood is not much impressive by itself. But it does turn out pretty cooperative when drilling the parallel bores with a hand drill gun.

Continue Reading...
Posted in Music and crafts

Tying a bagpipe bag in one-two-three

Here are some pictures of a mih bagpipe I’ve made years ago. After finishing the wooden parts comes the assembling part. Images tell more than a thousands of words.

Continue Reading...