Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj

Read More

White Carniolan Diple Bagpipe

A diple bagpipe chanter – an example of one of the two known types of diple chanters of White Carniola (Bela krajina). The instrument is and most likely has been played “parallely” with each hands covering toneholes on its own bore, using the same

Read More

Mih Bagpipe from Čičarija

A reconstruction of a “mih” bagpipe from Golac, following a single preserved chanter fragment, kept in Ethnological Museum of Slovenia. The instrument is essentially a

Read More

Sorbus aria

Years ago I played with a spalted log of a whitebeam tree (Sorbus aria). Not so impressive wood by its hardness, but visually appealing.

Read More

Belokranjske dude – rekonstrukcija glasbil iz Metliškega muzeja

V letu 2014 sta bili na pobudo KUD Oton Župančič iz Vinice po dvesto letih premora izdelani repliki glasbil iz muzeja. Čeprav se zvočni zapisi igranja, ki bi jih zanesljivo lahko povezali z glasbiloma iz muzeja, niso ohranili, hrani Glasbenonarodnopisni inštitut nekatere posnetke igranja na piščali dvojnice in primere petja, ki pripadajo isti belokranjski glasbeni tradiciji.

Read More

Walnut and limewood

A diple chanter made of lime wood I made in 2014. The wood is not much impressive by itself. But it does turn out pretty cooperative when drilling the parallel bores with a hand drill gun.

Read More