Dva starinska napeva iz Bele krajine

V kontekstu rekonstrukcije glasbil iz muzeja in iskanja spremljajočega arhaičnega glasbenega izraza Bele krajine, podajam dve starinski pesmi, ki sodita v starejšo plast belokranjske glasbene estetetike. Prva je znana Tri jetrve, ki sodi v sklop zapuščine snemanj, ki jih je tik pred prvo svetovno vojno v belokranjskih vaseh Adlešiči in Preloka izvajal domačin Juro Adlešič, ter je večkrat podajana kot vzorčen primer arhaičnosti v slovenskem prostoru. Druga je Široko more i Dunaj. Informacije, ki jih podajam v nadaljevanju, vključno s transkripcijami napevov, črpam iz članka, ki ga je leta 1930/31 objavil Stanko Vurnik v Etnologu (Studija o glasbeni folklori na Belokranjskem), ter nekaterih drugih virov. 
   
Tri jetrve
 
 
Pesem je s praktično enakim besedilom znana tudi na Hrvaškem, vendar pri belokranjski inačici izstopata starinski napev in način petja. Pesem naj bi že leta 1914 med snemanji Juro Adlešič v svojih zapiskih označil kot “starinsko” (glej tukaj), kar dodatno priča o njeni arhaičnosti.
 
Besedilo, ki ga je med snemanji zapisal Juro Adlešič (glej Vurnik), je sledeče:
 
Tri jetrve žito žele.
Prva žela, snop nažela,
Druga žela, dva nažela.

Tretja žela, tri nažela.
Med sebom se spominjale,
Ka bi koga naj volila.

Lepa Magda govorila,

Da bi Jureta naj volila.

Po Štritofovi transkripciji posnetka, je melodija sledeča:
 
 
Vurnik ob tem ugotavlja: “…Pesem se dvoglasno poje večinoma v paralelnih tercah, večkrat se pa pojavi na spodnjo noto melizem v gornji (primerjaj tudi 2., 4., 6. takt v prejšnji! [t.j. Široko more i Dunaj, op. tf.]), konec zopet pokaže značilno »shajanje« obeh melodij, ker je spodnja nekako brez nujne potrebe zato poprej padla na c.”  
 
Kot primerjava se nam ponuja starinski način petja iz Čičarije, t.i. bugarenje (izraz “bugarenje” je v tem primeru umetno vpeljan ter nima veze npr. z “bugarenjem” kot objokovanjem mrliča, ki je v navadi ponekod po Balkanu). Gre za dokaj slabo raziskan starinski način petja, ki kaže poteze, ki so lastne dinarski glasbi (glej npr.: Marušić, “Piskaj, sona, sopi”).
 

  
 
Široko more i Dunaj
  
Druga pesem je Široko more i Dunaj, posneta leta 1961, ki je izdana na zgoščenki Bela krajina in Kostel – Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe. V opombah k zgoščenki je moč prebrati, da naj bi bila pesem v Belo krajino prinešena iz Karlovškega področja in sicer ne preveč razširjena. Vendar je pesem med svojimi snemanji posnel že Juro Adlešič. Pesem je izvorno istrsko-kvarnerska, kar se da sklepati po tonski strukturi in melodiki.
      
  
Bela Krajina_Ljudska_glasba

Široko more i Dunaj (zvočni posnetek)

     
Besedilo inačice iz leta 1961 je sledeče (po mojem zapisu):
 
Široko more i Dunaj,
na njem mi plovi galija.
Na njem se vozi Delija,
na njem se vozi Delija.

Na njem se vozi Delija

ninaninenena Delija.
[ Na njem se bijeli košulja,
ninaninenena košulja. 2x ]
[ Što ju je majka krojila,
ninaninenena krojila. 2x ]
Što ju je seka šivala,
što ju je seka šivala.

Što ju je seka šivala,

ninaninenena šivala.
[ Što ju je draga peglala,
ninaninenena peglala. 2x ]
 
Verzija, ki jo je pol stoletja prej na voščene valje posnel Juro Adlešič, je po Štritofovi transkripciji, ki jo navaja Vurnik, taka:
 
Široko je morje i Dunaj
Refren: [Ninaninena, traninanaj.]

Po njem se vozi barčica . ..

U njoj se vozi Mikula . ..

Na njem se beli košulja . ..

Ni mu je dala majčica . ..

Nit mu je dala sestrica . . .

Več mu je dala ljubica
   

  
Vurnik ugotavlja, da … Res, da pojeta glasova največkrat vzporedno v tercah, toda v obeh začetkih (takt 1. in 5.) se uveljavi izrazito protigibanje, isto se pokaže v koncih (takt 4. in 8.), kjer se razšla glasova zopet strneta v sklepni ton.
 
Pesem najdemo v Istri. Terenski posnetek iz leta 1970, za primerjavo, najdemo pod zaporedno številko 13 na zgoščenki Arhiv Renato Pernić št. 9 (HRT – Radio Pula, 2009), ki je v spletni obliki na voljo tukaj. Druga različica je podana spodaj:
 
  
   
V zvezi z očitno sorodnostjo omenjenih belokranjskih glasbenih praks s praksami v Istri in Kvarnerju, se poraja zanimivo vprašanje ali je mogoče in upravičeno govoriti o “istrski lestvici” in sorodni glasbeni tradiciji v Beli krajini? O istrski lestvici v Beli krajini, recimo, govori Mira Omerzel (Revija GM, št. 8, let. 14). Pri tem ni odveč omeniti, da arhaične netemperirane lestvice in značilni glasbeni stili tesnih intervalov, izhajajoč iz arhaičnih tonskih nizov netemperiranih glasbil (sopele, diple, dvojnice, gusle), ki so sicer najprej pritegnili pozornost raziskovalcev v Istri in hrvaškem Primorju, niso omejeni zgolj na ti dve regiji. Sam naziv “istrska lestvica” zato po mnenju številnih raziskovalcev za te stile ni najbolj točen. Odgovore koliko in v katerih primerih gre v Beli krajini za neposreden vpliv Istre in Kvarnerja, koliko mogoče za starejšo skupno dediščino predmigracijske domovine ali pa morebitne vplive iz drugih smeri, bi mogoče osvetlila poglobljena študija. V vsakem primeru pa ti ohranjeni drobci sestavljajo enega izmed najbolj arhaičnih in zanimivih delčkov Belokranjske glasbene tradicije, ki so se ohranili v arhivih.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *